Dịch vụ Visa

Trang chủ Dịch vụ Visa
VISA LOẠI VISA THỜI GIAN LÀM GIÁ LÀM VISA
VISA MỸ 01 năm nhiều lần 01 tuần 230 – 250 USD
VISA CHÂU ÂU 1,5 – 3 tháng 1 lần 10 – 15 ngày 230 – 250 USD
VISA CANADA DSQ xét 42 – 90 ngày 250 – 280 USD
VISA ÚC 1 – 3 tháng 1 lần 15 – 20 ngày 230 – 250 USD
VISA CÔNG TÁC ANH 06 tháng nhiều lần 4 tuần 300 – 350 USD
VISA THĂM THÂN SEC theo thư mời 10- 15 ngày 280 – 350 USD
VISA TRUNG QUỐC 3 tháng 1 lần 5 – 7 Ngày 80 – 100 USD
VISA HONGKONG 1 tháng 1 lần 10 – 15 Ngày 130 – 140 USD
VISA HÀN QUỐC 3 tháng 1 lần 8 ngày 100$ - 150$
VISA NHẬT BẢN 1 tháng 1 lần 7 – 10 ngày 230 – 250 USD
VISA NGA 1 tháng 1 lần 6 – 8 ngày 130 – 150 USD
VISA MACAO 1 tháng 1 lần 20 – 30 ngày 200 – 250 USD
VISA ĐÀI LOAN 1 tháng 1 lần 07 Ngày 80 - 130$
VISA NEW ZEALAND 3 tháng 1 lần 10 – 15 Ngày 280 – 350 USD

Hỗ trợ trực tuyến

  • KD1: 0914 666 386
  • KD2: 0986 086 861
  • KD3: 0934 318 022
  • KD:4 0914 666 386
  • KD5: 0986 086 861
  • Tel: 0243.628.0857
  • Fax: 0243.628.0857
  • Skype: linhviettravel
  • Email: info@yeudulich.com.vn